Conor D. MCGUINNESS

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Waterford City and County Council

 Conor D. MCGUINNESS

Politisk grupp

The Greens

Språk

  • iriska
  • engelska

Land som företräds

Irland

Region som företräds

Southern Regional Assembly

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll