Carin LIDMAN

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Västerås kommun

 Carin LIDMAN

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Land som företräds

Sverige

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

 
Innehåll