Sylvie LABADENS

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Departementsfullmäktige, Nord

 Sylvie LABADENS

Politisk grupp

Not Affiliated

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll