Caroline DWANE

Ledamot, Laois County Council

 Caroline DWANE

Politisk grupp

The Greens

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • engelska

Land som företräds

Irland

Region som företräds

Eastern and Midland Regional Assembly

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • MG Gränsöverskridande samarbete
  • Utvidgningsdagen
  • Irländska delegationen
  • Arbetsgruppen för västra Balkan