Isilda Maria Prazeres GOMES

Ordförande, kommunstyrelsen, Portimão

 Isilda Maria Prazeres GOMES

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • engelska
  • franska
  • portugisiska

Land som företräds

Portugal

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Ordförande

  • 7:e mandatperioden – NAT-utskottet
  • NAT-utskottets samordnare
  • Portugisiska delegationen

Vice ordförande

  • ReK:s presidium

Medlem

  • Kontaktgruppen med Förenade kungariket