Arianna Maria CENSI

Ledamot, kommunstyrelsen, Milano

 Arianna Maria CENSI

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • engelska
  • italienska

Land som företräds

Italien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Sammanträde i Arlems presidium
  • Plenarsession i Arlem
  • Arlems utskott för hållbar territoriell utveckling
  • Arbetsgruppen för den gröna given
  • Italienska delegationen