Arianna Maria CENSI

Ledamot, kommunstyrelsen, Milano

 Arianna Maria CENSI

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

 • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
 • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)

Språk

 • engelska
 • italienska

Land som företräds

Italien

Region som företräds

Lombardia

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Andre vice ordförande

 • 7:e mandatperioden – COTER-utskottet
 • COTER-utskottets samordnare

Föredragande

 • 7:e mandatperioden – ENVE-utskottet

Medlem

 • Sammanträde i Arlems presidium
 • Plenarsession i Arlem
 • Arlems utskott för hållbar territoriell utveckling
 • Arbetsgruppen för den gröna given
 • Italienska delegationen