Uroš BREŽAN

Borgmästare, Tolmin

 Uroš BREŽAN

Politisk grupp

The Greens

Utskott

  • NAT (Utskottet för naturresurser)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • engelska
  • italienska
  • slovenska

Land som företräds

Slovenien

Region som företräds

Zahodna Slovenija

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

Sociala medier