Muhterem ARAS

Talman, Baden-Württembergs delstatsparlament

 Muhterem ARAS

Politisk grupp

The Greens

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • tyska

Land som företräds

Tyskland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier