Linda ALLANSSON WESTER

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Svedala kommun

 Linda ALLANSSON WESTER

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • engelska
  • svenska

Land som företräds

Sverige

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll