Vaida ALEKNAVIČIENĖ

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Distriktsfullmäktige, Joniškis

 Vaida ALEKNAVIČIENĖ

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • litauiska

Land som företräds

Litauen

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter