Carlos CARVALHO

Ordförande, kommunstyrelsen, Tabuaço

 Carlos CARVALHO

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • engelska
  • franska
  • portugisiska
  • spanska

Land som företräds

Portugal

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

24.10.2019

Kontaktuppgifter

 
Innehåll