Breda ARNŠEK

Vice borgmästare, Celje

No photo available

Politisk grupp

Not Affiliated

Språk

  • slovenska
  • engelska

Land som företräds

Slovenien

Region som företräds

Vzhodna Slovenija

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

 
Innehåll