Eddy VAN HIJUM

Ledamot, provinsstyrelsen, Overijssel

 Eddy VAN HIJUM

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • nederländska

Land som företräds

Nederländerna

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter