Hans-Peter DOSKOZIL

Delstatspresident, Burgenland

 Hans-Peter DOSKOZIL

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • engelska
  • tyska

Land som företräds

Österrike

Region som företräds

Burgenland (AT)

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

06.06.2019

Kontaktuppgifter

 
Innehåll