Vincent CHAUVET

Borgmästare, Autun

 Vincent CHAUVET

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

 • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
 • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

 • tyska
 • engelska
 • franska

Land som företräds

Frankrike

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Föredragande

 • 7:e mandatperioden – ENVE-utskottet

Medlem

 • Utvidgningsdagen
 • ENVE-utskottets samordnare
 • Franska delegationen
 • Arbetsgruppen för den gröna given
 • Gemensamma rådgivande kommittén EU–Montenegro