Karsten SØNDERGAARD NIELSEN

Borgmästare, Egedal

 Karsten SØNDERGAARD NIELSEN

Politisk grupp

Renew Europe

Språk

  • danska

Land som företräds

Danmark

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

12.11.2018

Kontaktuppgifter

 
Innehåll