Carlos SILVA

Ordförande, kommunstyrelsen, Sernancelhe

 Carlos SILVA

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Land som företräds

Portugal

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

06.11.2018