Pedro Miguel César RIBEIRO

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Kommunstyrelsen, Almeirim

 Pedro Miguel César RIBEIRO

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • portugisiska
  • engelska

Land som företräds

Portugal

Region som företräds

Lisboa

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

28.03.2023

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Portugisiska delegationen