Peter HANKE

Ledamot med ansvar för finanser och budget, stadsstyrelsen, Wien

 Peter HANKE

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • tyska

Land som företräds

Österrike

Region som företräds

Wien

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

28.09.2018

Kontaktuppgifter

 
Innehåll