Michael LUDWIG

Ledamot av ett regionalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Wiens delstatsregering

 Michael LUDWIG

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Österrike

Region som företräds

Wien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

28.09.2018

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Österrikiska delegationen