Peter KURZ

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Staden Mannheim

 Peter KURZ

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Tyskland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier