Mikko AALTONEN

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Stadsfullmäktige, Tammerfors

 Mikko AALTONEN

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • finska

Land som företräds

Finland

Region som företräds

Etela-Suomi

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter