Tilo GUNDLACK

Ledamot, Mecklenburg-Vorpommerns delstatsparlament

 Tilo GUNDLACK

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • tyska

Land som företräds

Tyskland

Region som företräds

Mecklenburg-Vorpommern

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

11.07.2017

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • MG Östersjöregioner
  • Utvidgningsdagen
  • Tyska delegationen
  • Gemensamma rådgivande kommittén EU–Nordmakedonien
  • Arbetsgruppen för västra Balkan