Zdeněk KARÁSEK

Ledamot, regionfullmäktige, Mähren-Schlesien

 Zdeněk KARÁSEK

Politisk grupp

Renew Europe

Språk

  • engelska
  • tjeckiska

Land som företräds

Tjeckien

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

22.05.2017

Kontaktuppgifter

 
Innehåll