Heike SCHARFENBERGER

Ledamot, Rheinland-Pfalz delstatsparlament

 Heike SCHARFENBERGER

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Tyskland

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

22.05.2017

Kontaktuppgifter

 
Innehåll