Gerry WOOP

Statssekreterare med ansvar för Europafrågor (Berlin)

 Gerry WOOP

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Tyskland

Region som företräds

Berlin

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Tyska delegationen