Gerry WOOP

Statssekreterare med ansvar för Europafrågor (Berlin)

 Gerry WOOP

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • tyska
  • engelska

Land som företräds

Tyskland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

21.03.2017

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Tyska delegationen
  • Arbetsgruppen för Ukraina