Kirsten JENSEN

Borgmästare, Hillerød

 Kirsten JENSEN

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • danska

Land som företräds

Danmark

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

18.07.2022

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Danska delegationen