Gilles SIMEONI

Ledamot av ett regionalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Korsika

 Gilles SIMEONI

Politisk grupp

EA (Gruppen Europeiska alliansen)

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

27.01.2017

Kontaktuppgifter

 
Innehåll