Yolaine COSTES

Ledamot av ett regionalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Regionfullmäktige, Réunion

No photo available

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Region som företräds

Reunion

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Franska delegationen