Joan CALABUIG RULL

Sekreterare med ansvar för Europeiska unionen och förbindelser med utlandet, regeringskansliet, regionen Valencia

 Joan CALABUIG RULL

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • spanska

Land som företräds

Spanien

Region som företräds

Comunidad Valenciana

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter