Miguel ALVES

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Kommunstyrelsen, Caminha

 Miguel ALVES

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • portugisiska

Land som företräds

Portugal

Region som företräds

Norte

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Portugisiska delegationen