Tjisse STELPSTRA

Ledamot, provinsstyrelsen, Drenthe

 Tjisse STELPSTRA

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • nederländska
  • engelska
  • tyska

Land som företräds

Nederländerna

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

04.10.2019

Kontaktuppgifter