Marie-Antoinette MAUPERTUIS

Ledamot av en regional fullmäktigeförsamling: Korsika

 Marie-Antoinette MAUPERTUIS

Politisk grupp

EA (Gruppen Europeiska alliansen)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Region som företräds

Corse

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

05.04.2016

Kontaktuppgifter