Isabelle BOUDINEAU

Ledamot av ett regionalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Regionfullmäktige, Nouvelle-Aquitaine

 Isabelle BOUDINEAU

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Region som företräds

Nouvelle Aquitaine

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

05.04.2016

Kontaktuppgifter