Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Ledamot av ett regionalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Regionregeringen, Aragonien

 Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)

Språk

  • spanska

Land som företräds

Spanien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

14.03.2016

Kontaktuppgifter

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • MG Gränsöverskridande samarbete
  • MG Bilindustrins framtid
  • Spanska delegationen