Heike RAAB

Statssekreterare, regeringskansliet, och företrädare för delstaten Rheinland-Pfalz på federal nivå, med ansvar för Europafrågor och medier

 Heike RAAB

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • tyska
  • engelska
  • spanska
  • franska

Land som företräds

Tyskland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

17.11.2015

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Tyska delegationen