Graziella GALEA

Ledamot, kommunfullmäktige, San Pawl il-Baħar

 Graziella GALEA

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Språk

  • maltesiska

Land som företräds

Malta

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

10.11.2015

Kontaktuppgifter