Birgitta SACRÉDEUS

Ledamot v en regional fullmäktigeförsamling: Dalarnas läns landsting

 Birgitta SACRÉDEUS

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • svenska
  • engelska
  • tyska
  • spanska

Land som företräds

Sverige

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier