Francina ARMENGOL I SOCIAS

Regionpresident, Balearerna

 Francina ARMENGOL I SOCIAS

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • NAT (Utskottet för naturresurser)

Språk

  • spanska
  • franska

Land som företräds

Spanien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

09.10.2015

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Föredragande

  • 7:e mandatperioden – NAT-utskottet

Medlem

  • Plenarsession i Arlem
  • Arlems utskott för hållbar territoriell utveckling
  • MG Öregioner
  • Spanska delegationen