Roberto CIAMBETTI

Ordförande och ledamot, regionfullmäktige, Venetien

 Roberto CIAMBETTI

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Utskott

 • NAT (Utskottet för naturresurser)
 • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

 • italienska
 • engelska

Land som företräds

Italien

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

03.07.2018

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Ordförande

 • Italienska delegationen

Vice ordförande

 • ReK:s presidium

Förste vice ordförande

 • 7:e mandatperioden – SEDEC-utskottet

Föredragande

 • 7:e mandatperioden – NAT-utskottet

Medlem

 • Plenarsession i Arlem
 • Arlems utskott för hållbar territoriell utveckling
 • ReK:s delegation till konferensen om Europas framtid
 • Ambassadörer för borgmästaravtalet
 • Utvidgningsdagen
 • Styrgruppen för subsidiaritetsfrågor
 • Arbetsgruppen för västra Balkan