Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Regionpresident, Kastilien–La Mancha

 Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • spanska

Land som företräds

Spanien

Region som företräds

Castilla-La Mancha

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

05.10.2015

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Spanska delegationen