Tomas RISTE

Ledamot, kommunfullmäktige, Karlstad

 Tomas RISTE

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • COTER (Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • svenska
  • engelska

Land som företräds

Sverige

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

20.07.2015

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Medlem

  • Svenska delegationen