Andrew Varah COOPER

 Andrew Varah COOPER

Politisk grupp

EA (Gruppen Europeiska alliansen)

Utskott

  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Land som företräds

United Kingdom

Region som företräds

Yorkshire and The Humber (England)

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

Sociala medier