Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Ledamot, regionfullmäktige, Region Västerbotten

 Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Politisk grupp

EPP (Europeiska folkpartiet)

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • engelska
  • svenska

Land som företräds

Sverige

Region som företräds

Ovre Norrland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

20.06.2023

Kontaktuppgifter

Sociala medier