Gints KAMINSKIS

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Kommunfullmäktige, Auce

 Gints KAMINSKIS

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • ECON (Utskottet för ekonomisk politik)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • engelska
  • tyska
  • lettiska

Land som företräds

Lettland

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Ordförande

  • Lettiska delegationen

Vice ordförande

  • ReK:s presidium

Medlem

  • Corleap
  • PRESIDIESAMMANTRÄDE INOM CORLEAP