Inga BĒRZIŅA

Ledamot av en lokal fullmäktigeförsamling: Kommunfullmäktige, Kuldīga

 Inga BĒRZIŅA

Politisk grupp

Renew Europe

Utskott

  • NAT (Utskottet för naturresurser)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • engelska
  • lettiska

Land som företräds

Lettland

Region som företräds

Latvia

Denna ledamots mandatperiod har löpt ut

Informationen är eventuellt föråldrad

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Förste vice ordförande

  • 7:e mandatperioden – SEDEC-utskottet
  • SEDEC-utskottets samordnare

Föredragande

  • 7:e mandatperioden – SEDEC-utskottet

Medlem

  • Lettiska delegationen