Matteo Luigi BIANCHI

Ledamot, kommunfullmäktige, Varese

 Matteo Luigi BIANCHI

Politisk grupp

ECR (Gruppen Europeiska konservativa och reformister)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Land som företräds

Italien

Region som företräds

Lombardia

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2015

Sociala medier