André VIOLA

Ledamot av ett lokalt verkställande organ med ett folkvalt mandat: Departementsfullmäktige, Aude

 André VIOLA

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • CIVEX (Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser)
  • ENVE (Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi)

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

05.04.2016

Kontaktuppgifter

Sociala medier