Karine GLOANEC-MAURIN

Vice borgmästare, den nya kommunen Couëtron au Perche

 Karine GLOANEC-MAURIN

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Utskott

  • NAT (Utskottet för naturresurser)
  • SEDEC (Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur)

Språk

  • engelska
  • franska

Land som företräds

Frankrike

Ledamot av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2020

Kontaktuppgifter

Sociala medier

 
Innehåll

Organ

Föredragande

  • 7:e mandatperioden – NAT-utskottet

Medlem

  • Utvidgningsdagen
  • Franska delegationen
  • Gemensamma rådgivande kommittén EU–Serbien
  • Arbetsgruppen för Turkiet