Emmanuelle DE GENTILI

Förste vice borgmästare, Bastia

 Emmanuelle DE GENTILI

Politisk grupp

PES (Europeiska Socialdemokraters Parti)

Språk

  • franska

Land som företräds

Frankrike

Suppleant av Europeiska regionkommittén sedan

26.01.2015

Kontaktuppgifter

 
Innehåll